İZOLASYON

Perde, temel, çatı, teras izolasyonları ve mantolama

Su izolasyonu: Yapıların sudan ve zararlı etkilerinden korunması için suyun yapıların dışında tutulması ve su yapılarında ise suyun yapı içerisinde tutulması için yapılan işlemlere su izolasyonu denir. Bükümlü membranlar, sentetik örtüler (PVC, EPDM,TPO vs), sürme

Isı izolasyonu: Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan işleme ısı yalıtımı denir. Cam yünü, taş yünü, EPS, XPS, Cam köpüğü ve ısı yalıtım levhaları

Ses izolasyonu: Yapıları dışardan gelecek istenmeyen gürültülere karşı korumak ve içeride oluşan seslerin dışarıya çıkmasını engellemek amacıyla yapılan işleme ses yalıtımı denir.
Cam yünü, taşyünü, köpükler, keçeler, delikli metalleri delikli ahşaplar

Yangın izolasyonu: Yangınların zararlı etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik, can ve mal güvenliğini saplayıcı yapısam önlemlere yangın izolasyonu denir. Cam yünü, taş yünü, yangın dayanımlı camlar, cam köpüğü, özel mastikler

bukearch-izolasyon-1
bukearch-izolasyon-3